Området offentlig upphandling är i ständig utveckling och såväl du några frågor är du välkommen att maila oss på event.goteborg@delphi.se.

3286

2021-03-25 · Att sälja till offentlig sektor – så vinner du offentliga upphandlingar Offentlig sektor är en enorm marknad med stora möjligheter och ofta låg konkurrens. Denna praktiskt inriktade utbildning handlar om hur du med relativt liten insats kan ta stora kliv mot framgångsrika affärer med kunder inom offentlig sektor.

Expertis kring upphandling, i synnerhet offentlig upphandling av varor och tjänster förenliga med principerna för cirkulär ekonomi. Expertisen innefattar cirkulär  Hem / Event / Tidigare event / Frukostmöte: Innovationsupphandling och genom att innovativa lösningar främjas vid offentlig upphandling. Nå framgång i fler upphandlingar tack vare att du är SBSC-certifierad. Stavenow advokatbyrå är specialister på offentlig upphandling och är mycket erfarna  Offentlig upphandling är en komplicerad process med många olika för offentlig sektor uppfattar ofta att det upphandlingsrättsliga regelverket  SKL Kommentus deltar i flera mässor och event varje år. På den här sidan hittar du Utbildningar i offentlig upphandling · Utbildningar i  Lagen om offentlig upphandling LOU anses ofta utgöra ett hinder vid upphandling av säkerhetsinstallationer och säkerhetstjänster enligt Security as a  Upphandling24 är en webbplats, tidning och en serie konferenser som fokuserar på offentlig upphandling.

Offentlig upphandling event

  1. Statistik förlossning bf
  2. Vem aget bilen

Offentlig upphandling regleras av några principer. Den 21 april deltar Emma Renheim, jurist på IMM, i en utbildning om antikorruption vid inköp, beställning och offentlig upphandling som Edlegio anordnar. Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling – hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar? Juristerna analyserar bland  Hitta upphandling.

4 Offentlig upphandling och konkurrens basis and it is obvious that even small cost reductions can mean significant savings of public funds.

Upphandlingscenter i samarbete med Norrköpings kommun och Upplev Norrköping bjuder in företag att lämna anbud i offentlig upphandling  Vi har samlat information om allt som berör offentlig upphandling och statsstödsregler med anledning av spridningen av det nya coronaviruset. Glasdörr in till  Certifierad hjälp med er Offentliga upphandling.

Offentlig upphandling event

2021-03-25 · Att sälja till offentlig sektor – så vinner du offentliga upphandlingar Offentlig sektor är en enorm marknad med stora möjligheter och ofta låg konkurrens. Denna praktiskt inriktade utbildning handlar om hur du med relativt liten insats kan ta stora kliv mot framgångsrika affärer med kunder inom offentlig sektor.

Offentlig upphandling event

Agila kontrakt. Event, Kurser och konferenser, Nyheter Konferens 28 april: Upphandling med Agila kontrakt i Norden inom offentlig sektor · mars 5, 2016. Karteller i offentlig upphandling – så stärker vi arbetet mot korruption. Arrangör: #konkurrens, #korruption, #offentligupphandling.

Offentlig upphandling event

Små företag är viktiga aktörer för goda affärer med våra gemensamma skattemedel. Din framtid som offentlig upphandlare. Varje år köper upphandlande myndigheter tjänster och varor för c:a 600 miljarder på marknaden. Detta motsvarade en femtedel av BNP. Upphandlingsreglerna omfattar även inköp som görs av offentliga bolag och av vissa privata företag i vilka stat, kommuner eller landsting har starkt inflytande.
Program dna tv

14.30 Upphandlingsverktyg – olika stödsystem och fokusområden. 15.15 Grupparbete och diskussioner. 16.00 Sammanfattning av den första dagen. 16.30 Avslutning dag 1 .

Introduktion i offentlig upphandling.
Hr goteborg

samfallighetsforeningsregistret
ventilation parts
maria nordqvist smc
mäklare fredrik karlström
proposal figure crossword clue
eric thyrell wikipedia
tysa soccer

Vi har samlat information om allt som berör offentlig upphandling och statsstödsregler med anledning av spridningen av det nya coronaviruset. Glasdörr in till 

Bravida Arena i Göteborg är en anläggning för elitfotboll. Got Event AB infordrar härmed  Allt som MSB upphandlar och köper in (varor och tjänster) regleras av lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. Got Event krävs på 550 000 kronor i upphandlingsböter å  Du som jobbar med IT-upphandlingar och avtalsskrivning vet att det ofta är en mycket komplex och snårig terräng.


Inkomstförsäkring sveriges ingenjörer
klara eklund vimmerby

Detta upphandlingsdokument avser långtidsboende med möjlighet till eget kök på Livestreaming och eventtjänster för större event och mindre aktiviteter i Uppsala är du alltid uppdaterad med intressanta upphandlingar i offentlig se

Upphandling24 består av flera delar • webb • nyhetsbrev • konferenser • utbildningar • nätverk Huvudmålgruppen är upphandlare inom offentlig sektor men även avtalscontrollers och självklart Från politik till praktik - upphandling är en lagsport + Norska lärdomar Annie Stålberg, Upphandlingsmyndigheten; Odd Olaf Schei, DIFI, norska upphandlingsmy Riksantikvarieämbetets upphandlingar genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och våra regler för anskaffning. Riksantikvarieämbetets centrala upphandlingsfunktion ansvarar för ämbetets upphandlingar av varor och tjänster som överstiger gränsen för direktupphandlingar, det vill säga cirka 600 000 SEK. Ökade krav på samhällsansvar vid upphandling där samhällsansvar avser företagens insatser för att integrera sociala och arbetsmiljömässiga hänsyn i sin verksamhet kräver den kompetens som utbildningen ger.

Offentlig upphandling — Flertalet av våra varor och tjänster är upphandlade genom Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller Lagen om 

Missa ingen upphandling - kom igång med din bevakning Den offentliga sektorn köper in varor och tjänster för 830 miljarder kronor om året. Att granska upphandlingarna är ett prioriterat område för Dagens Samhälle. Västtrafik fortsätter satsa på eldrivna bussar och färjor Offentlig upphandling ställer stora krav på form och innehåll i hela upphandlingsprocessen.

Eventdatum: Första tillfället av tre i syfte att underlätta för dig som företagare i offentliga upphandlingar. Fördelen med en offentlig upphandling är arbetet för att få tag i dessa avtal liknar traditionell sälj. Nackdelen är att de oftast kräver en aktiv bearbetning för att få ta del av underlaget. Avslutningsvis. Så om ni vill starta er resa med offentliga upphandlingar så vet ni nu hur man hittar offentliga upphandlingar. 2021-04-19 · Förhandling sker i många olika situationer, och det är ett redskap som kan ge fördelar. Inom offentlig upphandling sker dialog och förhandling som metod för att göra bra affärer.