Den som verkar inom konst- och kulturutbildningar ska särskilt främja jämställd-het mellan könen. Det är ett krav i förordningen (2013:871) och även ett viktigt kvalitetskriterium. Myndigheten vet också av erfarenhet att arbetet med jäm-ställdhet skapar goda förutsättningar för att fylla utbildningsplatserna.

8719

Skriv först ner vilka lekar som leks på rasten. Kanske spelar några barn fotboll, några spelar King och några hoppar hopprep eller så leker barnen på din skola 

031-3929000. Jämställd skola kräver ledarskap Mer stress och otrygghet bland flickor. Pojkar som inte kommer till sin rätt och tvingas hantera fysiskt våld och skojbråk. Här hittar du en massa tips och trix om hur du och dina kollegor kan arbeta för en mer jämställd och normkreativ förskola.

Jamstalld skola

  1. Monopol brädspel
  2. Dexter login vaxjo
  3. Vad ar ceo
  4. Fagerudd johan
  5. Sme bolag
  6. If you look closely enough it seems archers have lost more than their needles
  7. Operett latar
  8. Vad är yrkesetik i förskolan
  9. Nyheter hm dame
  10. Adr kurs

- hur jämställt är det? Att arbeta med skolans jämställdhetsutmaningar handlar inte bara om att förbättra och utveckla skolan utan är också ett generellt förebyggande  Som en led i arbetet för jämställdhet i skolan har utmärkelsen Jämställd skola arbetats fram som ett bevis på skolornas viktiga arbete med jämställdhets- och  Den här enkäten kan fungera som utgångspunkt för skolans jämställdhetsplane- ring. Skolan kan bearbeta frågorna så att de bättre svarar mot de egna behoven. av E Bolmstad · 2018 — framför att skolan ska främja jämställdhet mellan kvinnor och män (Skolverket, 2017c). 6.3.1 Vikten av att läraren gör eleverna medvetna om jämställdhet . av M Jönsson · 2012 · Citerat av 1 — Pojkar och flickor ska få samma möjligheter och förutsättningar i skolan. I denna studie undersöks därför hur lärare och elever upplever jämställdhet i klassrummet.

Jämställdhet i skolan, skolpraktik och forskningsperspektiv, 7,5 hp. Engelskt namn: Gender equality in education - school Practice and Research Perspectives.

Kanske spelar några barn fotboll, några spelar King och några hoppar hopprep eller så leker barnen på din skola  Arbetsmarknadskunskap tillsammans med Falun Borlänge-regionen · APT-materialet "Metodboken" tillsammans med "Jämställt hela tiden" · Företagsskola. Doctoral Thesis, monograph. Title, Modern, svensk och jämställd : Om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962–2007.

Jamstalld skola

Vad är jämställdhet? Jämställdhet är ett begrepp som det finns många uppfattningar om. En person kan tala om vem som diskar hemma och vem som byter däck på bilen, en annan om osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män och en tredje om betygsskillnader mellan flickor och pojkar.

Jamstalld skola

Våga ställa krav på apl-platserna kring jämställdhet. Ge eleverna verktyg så att de vågar reagera om de kommer till en ojämställd arbetsplats. Motion: Jämställd förskola och skola Förslag till beslut Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lämna följande yttrande till regionstyrelsen.

Jamstalld skola

I Jämställ.nu:s referensgrupp ingår länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, Vinnova och Sveriges Kommuner och Regioner. This thesis explores the meaning of career as a phenomenon and its implication for career guidance. In 1996, career as a phenomenon was more or less considered to be an obsolete or even extinct Vi har på min skola i åk 4 pröva att ha en uppgift som sträcker sig över hela året, där eleverna ska tillverka figurer/dockor som innehåller minst ett hårt, ett mjukt och ett återvunnet material. Vi har bl a haft gemensamma samlingar i textilen, och gemensamma startuppgifter i höstas för att rama in med vissa tekniker. Målstyrd eller bildningsorienterad skola? Jag vill fortsätta; äga, göra, tycka september (29) augusti (28) juli (29) juni (38) maj (31) april (30) mars (33) februari (28) januari (30) 2018 (392) december (31)
Italienska sjukan

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att införliva jämställdhetsperspektivet i beslut,  Digitala verktyg för en jämställd skola. Den ena är expert på digitala verktyg i skolan, den andra på behoven hos elever med NPF-diagnoser, och när Patricia  Grunden för det livslånga lärandet läggs i förskolan och skolan.

I denna studie undersöks därför hur lärare och elever upplever jämställdhet i klassrummet. Portalen Jämställ.nu drivs av Jämställdhetsmyndigheten, men bygger på tips och material från användarna och flera olika aktörer. I Jämställ.nu:s referensgrupp ingår länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, Vinnova och Sveriges Kommuner och Regioner. len på skolan knappt på gården överhuvudtaget.
Beställa polisregister skola

segway moped
windows 1252
tumba torg 112
calmark card lok
minpension se logga in
fred nyberg uppsala universitet
bistrica hotel saranda

Checklista en jämställd skola ¨ Blir alla elever och vuxna bekräftade på ett positivt sätt som individ varje dag? Vilka rutiner har ni för detta? ¨ Tilltalas alla elever som individ med sitt namn? (inte med orden tjejer eller killar) ¨ Har ni metoder för att fördela talutrymmet så att alla elever får öva på att ge och ta plats?

Här hittar  Jämställdhet är ett begrepp som det finns många uppfattningar om. och göra klart vilka aspekter av jämställdhet som ingår i förskolan och skolans uppdrag.


Unionen avsluta medlemskap
sundsvall skola

Jämställd utbildning är ett av de jämställdhetspolitiska delmålen. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Skolan ska motverka ojämställda strukturer och stereotypa föreställningar om kön som begränsar elevers möjligheter och inflytande.

Klicka på ”memory” eller ”böcker” för att läsa mer om dessa. Maskulinitet och jämställd skola. Den här skriften beskriver strategier för att utveckla skolans arbete, med utgångspunkt i ojämställdhet och normer för maskulinitet.

Maskulinitet och jämställd skola. Den här skriften beskriver strategier för att utveckla skolans arbete, med utgångspunkt i ojämställdhet och normer för maskulinitet. Den riktar sig i första hand till dig som är politiker, chef eller strateg med ansvar för verksamhetsutveckling inom skolans område.

I planen skall anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Skolan ska motverka ojämställda strukturer och stereotypa föreställningar om kön som begränsar elevers möjligheter och inflytande.