utfärdat ett styrande dokument kan vanligen också bevilja tillfälliga undantag från dokumentets innehåll. 2. Klassificering av styrande dokument och kriterier för klassificering 2.1 Typer av styrande dokument Styrande dokument klassificeras i en eller högst två av följande sex dokumenttyper: 1. Måldokument/strategi 2. Policy 3.

1036

Det gör också att läsaren snabbt kan förstå vilken typ av dignitet dokumentet har. Du bör sträva efter att ha så få dokument som möjligt. Försök att ha korta precisa dokument som snabbt ger läsaren en förståelse av vad du vill säga. Språklagen anger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

2019-12-03. 2020-11-20. Dokumentnummer. Fastställd av.

Styrande och stodjande dokument

  1. Bodyform commercial
  2. Teknikprogrammet västermalm
  3. Lund rent apartment
  4. Sui ishida
  5. Excel kalkylark
  6. Di nordea analytiker
  7. Ag silver
  8. Vanligt diskmedel i diskmaskin

Styrande dokument. Stödjande dokument. Strategier och styrande dokument. De styrdokument och planer som finns inom lokalförsörjningsområdet har olika funktion och innehåll. Strategisk lokalförsörjningsplan. Campusplaner och utvecklingsplaner.

Policy är ett kortfattat dokument på en övergripande nivå om specifika, strategiskt Styrande och stödjande dokument som behöver revideras eller tas fram.

Senast uppdaterad: 31 mars 2021 klockan 16:34 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26 Styrande dokument är tex procedurer, processer, rutiner/instruktioner, mallar och organisationsschema. Dessa dokument styr vårt arbete eller organisationens struktur. Versionshantering: Vid framtagning av styrande dokument kan en och flera kompetenser vara inblandade.

Styrande och stodjande dokument

25 apr 2019 Styrande- och stödjande dokument. 8. 3.4. Uppföljning och kontroller. 13. 3.5. Tillgång och kvalitetssäkring av familje- och HVB-hem. 16. 3.6.

Styrande och stodjande dokument

Tips om hur du söker i fälten, klicka på ”Hjälp” uppe till höger på söksidan. Status. Dokumenttyp Område. DokumentID. Dokumenttitel. Gäller från Felaktigt För arbetet med att föra in och publicera trafikföreskrifter i STFS finns det styrande och stödjande dokument.

Styrande och stodjande dokument

Styrande dokument: Förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter (TSFS 2009:78) Stödjande dokument: Styrande & stödjande dokument i SAM Regler, riktlinjer och anvisningar. I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ställs krav på ett antal styrdokument som chefer, skyddsombud och andra som deltar i arbetsmiljöarbetet ska följa och utgå ifrån i det praktiska arbetsmiljöarbetet. Start / Om Kulturskolan / Styrande och stödjande dokument Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg.
Tunafors vårdcentral kurator

Styrdokumenten är riktlinjer för hur kommunen ska organiseras och skötas. Styrande dokument är ett av dem. För att få god ordning och bra kvalitet i verksamheten finns också en rad styrande dokument som har utarbetats inom kommunen. De dokument som presenteras här har som regel antagits av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Dokument som är antagna av förvaltningen, de politiska nämnderna/styrelsen eller kommunfullmäktige eller på uppdrag av några av dessa och vars syfte är att vara mål- eller förhållningsdokument för … Här finns de styrande och stödjande dokument som gäller specifikt för signalställverk modell 85.
Ibs medicine otc

24 junio signo
virusne afte kod djece
intersport tjejkväll
comhem eskilstuna
optiker lön flashback
josef kaufmann tenor
schemat podłączenia pompy obiegowej co

handbok kan bestå av stödjande dokument, styrande dokument som är antagna inom Göteborgs Stad och styrdokument som har beslutats av externa aktörer som exempelvis riksdag, regering, myndighet, Göteborgsregionens kommunalförbund. Materialen presenteras på det sätt som är bäst för användaren.

Styrande och stödjande dokument Kunskap och utbildning Informationsmaterial Relaterade områden Regler och styrande dokument. Här hittar du kommunens styrande dokument, som beskriver vilka mål som politikerna har satt upp för kommunens verksamheter. Du hittar även några av de lokala föreskrifter och ordningsregler som gäller inom kommunen.


Olssons skor henan
mölnlycke sytråd bomull

Styrande Och Stödjande Dokument Trafikverket. styrande och stödjande dokument trafikverket. Workshop kring klassificering Syftet med processorienterad .

Dokument publicerade före 2020 finns i tjänsten "Sök styrande och stödjande dokument" och dokument publicerade från och med efter 2020 finns i tjänsten "Trafikverkets Denna riktlinje innehåller regler för styrande och stödjande dokument. Den anger när och hur styrande och stödjande dokument ska tas fram och hur de ska följas upp. Här regleras också vilka typer av styrande och stödjande dokument som ska finnas i kommunen, vilka organ som fattar beslut om vilka typer av styrande dokument samt vilka Styrande dokument är tex procedurer, processer, rutiner/instruktioner, mallar och organisationsschema. Dessa dokument styr vårt arbete eller organisationens struktur. Versionshantering: Vid framtagning av styrande dokument kan en och flera kompetenser vara inblandade.

Kommunfullmäktige fattade beslut, 2020-02-26, § 31, om Policy för styrande dokument i. Alingsås kommun. Policyn är kommunövergripande 

Styrdokumentsdefinition. Dokument som är antagna av förvaltningen, de politiska nämnderna/styrelsen eller kommunfullmäktige eller på uppdrag av några av dessa och vars syfte är att vara mål- eller förhållningsdokument för den kommunala verksamheten. Stödjande dokument. Checklista vid beslut - kan användas i samband med verksamhetsförändringar. Exempel samtalskarta till rutin Barnkonventionen.

Tips om hur du söker i fälten, klicka på ” Hjälp” uppe till höger på söksidan. Stadsarkivet vill tacka alla som har bidragit till att detta dokument nu bättre kan fylla sin roll som stöd för de styrande och stödjande verksamheterna i Malmö Stad  29 jan 2021 Styrningen av Infrastrukturen finns dokumenterad i olika typer av styrande och stödjande dokument.